Uluslararası Performans Geliştirme Koordinatörlüğü

Tanıtım

Kurulduğu günden itibaren dünya standartlarını hedefleyen ve muasır medeniyetler seviyesini yakalamayı kendine görev edinen üniversitemiz, dünyadaki yerini bilmek ve daima iyileştirmek adına dünya endekslerini/sıralamalarını yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda, Uluslararası Performans Geliştirme Koordinatörlüğü, gönüllülük esaslı çalışan üniversite üyelerimizin bu konudaki çalışmalarına resmiyet kazandırmak ve bu çalışmaları sistematize ederek sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kuruluşunun 10. yılında Rektörlük tarafından kurulmuştur.

Bu koordinatörlük aracılığıyla üniversitemizin eğitim ve öğretime dair politikaları başta olmak üzere; doğal ve kentsel çevreye dair duyarlılık, enerji kaynakları yönetimi, sosyal adaleti sağlama ve eşitlik ilkelerinin uygulanması gibi sürdürülebilir bir dünyayı hedefleyen konularda iyileştirme planlamaları yapılmaktadır. Üniversitemizde verilen eğitimin eşitlikçi, yenilikçi, evrensel, çevre ve teknoloji dostu nesiller yetiştirmek üzere sürekli güncel tutulmasını sağlayarak uluslararası düzeyde başarı yakalamak, bu koordinatörlüğün temel hedeflerindendir.

Üniversitemiz, 2018 yılından beri uluslararası endekslerde yer almaya başlamış, her geçen yıl sıralamasını bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Son yıllarda yer aldığımız uluslararası endeksler aşağıda yer almaktadır: 

  • THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması
  • THE (Impact Rankings) Üniversite Etki Sıralaması
  • QS Gelişen Avrupa ve Orta Asya (EECA) Üniversite Sıralamaları
  • Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması
  • SCIMago Kurumlar Sıralaması
  • AD Bilimsel Endeksi
  • URAP Akademik Performans Sıralaması

Detaylı bilgilere "Uluslararası Endeksler" sekmesinden ulaşabilirsiniz.