Uluslararası Performans Geliştirme Koordinatörlüğü

Koordinatörün Mesajı

Türkiye'nin önde gelen devlet araştırma üniversitelerinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2010 yılında beş temel üzerine kurulmuştur;

  • Yenilikçi
  • Girişimci
  • Toplum ve Medeniyet Odaklı
  • Uluslararası
  • Araştırma Odaklı

O zamandan beri uluslararası arenada varlığımızı göstermek, IMU'nun kurumsal gelişiminin en önemli eksenlerinden biri olmuştur. Bu amaçla kurulan uluslararası performans geliştirme koordinatörlüğümüz, bu yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Uluslararası tanınırlık, uluslararası akademik hedeflere ulaşmayı, toplumu sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmeyi ve bu hedeflere ulaşmada öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin aktif rol oynaması için sürdürülebilirlik kapsamında faaliyetler planlamayı ve uygulamayı gerektirir. Bütün bunlar, BM'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için de gereklidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak gibi değerleri içeren, 17 amaçtan oluşan, evrensel eylem çağrısıdır. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. Uluslararası performans geliştirme ekibi olarak hedefimiz, üniversitemizi dünyanın en prestijli üniversiteleri arasındaki yerini sağlamlaştırırken, 17 sürdürülebilirlik hedefinin her birinde uluslararası arenada en iyi yere taşımaktır.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma hedefiyle insan ve toplum odaklı, esnek, yenilikçi düşünen ve uluslararası standartlara hızla uyum sağlayan bir yaklaşım geliştirmemiz gerekmektedir. Esnek düşünceyi ve üniversite-toplum ilişkilerini bütünleştirmek, BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında da yer almaktadır. Küreselleşme, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG) taahhütlerimizin her zamankinden daha önemli olduğunun bilincinde olarak, benzeri görülmemiş bir yaklaşımla, ekip olarak, hedeflere ulaşmak için çalışmaktayız.

Doç. Dr. Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR