Uluslararası Performans Geliştirme Koordinatörlüğü

Başarımız Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Tescillendi

27.08.2021

Üniversitemizin araştırma ve akademik performans, toplumsal katkılar ve kurumsal tanınırlık gibi çeşitli alanlarda elde ettiği başarılar muhtelif uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmeye devam ediyor. 2021 yılında Times Higher Education kuruluşunun sürdürülebilirlik Etki Sıralamasına alınan Üniversitemiz, bu yıl başka iki kuruluş tarafından hazırlanan sıralamalarda da önemli başarılar elde etti.

Yükseköğretim kurumlarını araştırma performansı, yenilik çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden değerlendiren SCImago Kurumlar Sıralaması (SIR) 2021 raporunda Üniversitemiz tüm dünyadan sıralamaya alınan toplam 4126 üniversite arasında 580. sıraya yerleşirken, ülkemizden sıralamaya giren 125 üniversite arasında da 43. oldu. Ayrıca üniversitelerin bilimsel performansını 19 farklı alanda değerlendiren SCImago Kurumlar Sıralaması 2021’e göre, Üniversitemiz, İktisat, Ekonometri ve Maliye alanında Türkiye’de 2., Ortadoğu’da 17. ve dünya genelinde 397.; Çevre Bilimleri alanında Türkiye’de 10., Ortadoğu’da 42., dünya genelinde 385.; İşletme ve Muhasebe alanında Türkiye’de 6. ve Ortadoğu’da 34., Diş Hekimliği alanında ise Türkiye’de 26., Ortadoğu’da 66. ve dünya genelinde 372. sırada yer aldı.

Tüm dünyadan üniversiteleri web içeriklerinin hacmi, görünürlüğü ve etkisine göre değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) ise 2021 yılı için 11.987 üniversiteyi değerlendirme kapsamına aldı. Üniversitemiz bu 11.987 üniversite arasında 2242. sıraya yerleşirken, Türkiye’den değerlendirme kapsamına giren toplam 212 üniversite arasında 63. oldu.

SCImago Kurumlar Sıralaması’nın (SIR) Üniversitemizle ilgili ayrıntılı raporuna buradan; Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’ndaki konumumuzla ilgili ayrıntılara ise buradan ulaşabilirsiniz.